logo_tratwa.png
icon_fb.png
icon_twitter.png
icon_orange.png

Partner Tandem

Aktualności projektu

Zdjęcia do newsa:
News header:
Polsko-Niemiecki wolontariat - zgłoś się już teraz!
Zdjęcia do newsa:
News header:
Partner Tandem

O projekcie

W listopadzie 2010 r. powołaliśmy do życia polsko-niemiecki wolontariat młodzieżowy. Łączy on w sobie cechy klasycznego wolontariatu młodzieżowego z intensywną formą edukacji międzykulturowej dla sąsiadujących ze sobą Polski i Niemiec.

partner3.jpgProjekt „PARTNER” korzysta z oficjalnej struktury niemieckiego wolontariatu młodzieżowego „Freiwilliges Soziales Jahr” (FSJ). FSJ oznacza roczny wolontariat pod opieką pedagogiczną i z zapewnieniem świadczeń socjalnych dla młodych ludzi poszukujących swojej drogi zawodowej. Praca pedagogiczna obejmuje szkolenia (25 dni seminaryjnych w roku), refleksję nabytych doświadczeń i doradztwo indywidualne. W ramach praktyk w różnorodnych instytucjach użyteczności publicznej młodzież zdobywa kompetencje typowe dla zawodów z obszaru działań społecznych. Projekt "PARTNER" ma na celu wsparcie polsko-niemieckiego regionu przygranicznego, ponieważ adresaci odbywają wolontariaty wyłącznie w instytucjach z saksońsko-dolnośląsko-lubuskiego pogranicza.

Dla młodzieży wolontariat oznacza możliwość eksperymentowania i przemyślenia swojej przyszłej drogi życiowej. Takiego czasu zwykle brakuje w życiu codziennym, a wolontariat stwarza szansę działania w grupie i pod fachowym okiem. Dla instytucji wolontariusz otoczony fachową opieką koordynatora oznacza w praktyce cennego pomocnika, realizującego istotne dla instytucji zadania. W tym wypadku, dla instytucji w rejonie przygranicznym, niemiecki wolontariusz działający na rzecz polskiej organizacji i polski działający na rzecz organizacji niemieckiej, wspomagani przez fachowców od edukacji interkulturowej, to możliwość realnej współpracy transgranicznej, a w przyszłości inwestycji partnerskich.

Grupę docelową projektu „PARTNER” stanowią młodzi ludzie z Niemiec i z Polski pomiędzy osiemnastym i dwudziestym szóstym rokiem życia. Oczekiwana jest różnorodność: od młodszych uczestników, którzy dopiero co ukończyli szkołę średnią, po starszych - w trakcie studiów (nauki zawodu) lub po... Tak zróżnicowana grupa stwarza szansę zebrania wielu doświadczeń życiowych. Znajomość języka sąsiada nie jest warunkiem udziału w wolontariacie, jest nim natomiast gotowość do nauki.

Nowatorstwo projektu „PARTNER” wynika z zasady tandemu, która dotyczy zarówno wolontariuszy jak i instytucji przyjmujących. W wypadku praktykantów tandem oznacza dwuosobowy zespół złożony z wolontariusza z Niemiec i z Polski. Członkowie zespołu wspierają się nawzajem i uzupełniają podczas pracy w instytucjach przyjmujących, ale również prywatnie. Zasada tandemu powinna ułatwić komunikację i pomóc w nauce języka.

Jednym z zadań wolontariuszy, wykraczającym poza codzienne obowiązki, jest realizacja projektu na rzecz partnerstwa instytucji, w których odbywają staż. Przedsięwzięcie powinno mieć charakter dwunarodowy i może w konkretnych przypadkach oznaczać jednodniową akcję międzykulturową (np. polski dzień w przedszkolu niemieckim) aż do dużych dwustronnych projektów organizacji partnerskich (np. polsko-niemieckie spotkanie młodzieży). Pomocą w realizacji projektu będą służyć koordynatorzy i poszczególne instytucje przyjmujące.

STRONA PROJEKTU
Partnerzy
Sponsorzy
/media/logo_wroclaw.jpg